Kontakt

AZ FIN, spol. s r. o.
Borová 33
010 07 Žilina
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka 5009/L

IČO: 44 286 317
DIČ: 2022667174
IČ DPH: SK2022667174

Telefón: 0948 026 811
e-mail: azfin@azfin.sk
www: www.azfin.sk