Účtovnícke služby AZ Fin Žilina

Služby finančného účtovníctva
Služby pre personálnu agendu
Služby pre mzdovú agendu

ZAMERIAVAME SA NA TIETO SLUŽBY

Dobre vieme, že každý podnikateľ potrebuje špecifické služby. Preto svojich klientov vždy starostlivo počúvame a snažíme sa im svoje služby zostaviť na mieru, či už potrebujú účtovnícke služby, alebo sa zaujímajú skôr o mzdovú a personálnu agendu.

Služby finančného účtovníctva

Základom našej ponuky sú dlhodobo kvalitné účtovnícke služby. Tie poskytujeme ako malým podnikateľom, tak veľkým, zabehnutým firmám a každému typu podnikania ich prispôsobujeme na mieru.

Služby pre personálnu agendu

Postarať sa vieme aj o povinnosti podnikateľa voči jeho zamestnancom. Vieme zabezpečiť vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta.

Služby pre mzdovú agendu

Jednou z najviac komplikovaných a meniacich sa oblasti je oblast miezd. Neustále sa meniaca legislativa, obmedzenia, administratívne povinnosti kladú vysoké nároky precíznu prácu a dôkladnú znalosť problematiky.

Ako si objednať účtovnícke služby

Podnikáte a potrebujete nového účtovníka?

Outsourcingová spolupráca s účtovníckou kanceláriou je pre Vás tým vhodným riešením pre zabezpečenie vedenia potrebných ekonomických agiend spoločnosti. Spoločnosľ AZ FIN, spol. s r.o. Vám rada poskytne kompletné služby v oblasti účtovníctva, personálnej agendy i miezd a postará sa, aby ste sa mohli naplno venovať Vášmu hlavnímu podnikaniu.

O spoločnosti AZ FIN, spol. s r.o.

Ponúkáme svoje služby všetkým klientom, ktorí od svojho účtovníka požadujú špičkovú, precíznu prácu

S drobnými živnostníkmi i významnými firmami spolupracujeme už temer desať rokov  a po celú dobu svojho pôsobenia im dodávame individuálne zameraný servis v nie len v oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva, ale i v oblasti personálnej a mzdové agendy.

Skúsenosti s účtovníctvom

Účtovnícka kancelária AZ FIN, spol. s r.o. funguje v súčasnej podobe od roku 2008.

Už od samého začiatku nášho pôsobenia sme kládli dôraz na maximálnu precíznosť svojej práce a na jej flexibilitu. Keď sme firmu zakladali, mali sme za cieľ, ponúkať také služby, ktoré pokryjú potreby čo možno najširšieho spektra klientov.

ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY AZ FIN ŽILINA

IČ: 44286317
DIČ: 2022667174
IČ DPH: SK2022667174

Adresa sídla:
Borová 33
010 07 Žilina

Adresa kancelárie:
A.Rudnaya 21
010 01 Žilina

Telefón:
0948 026 811